Hypotheekadviseur in Groningen

Hypotheekvormen

Er bestaan in Nederland verschillende hypotheekvormen. Voor welke vorm je in aanmerking komt, hangt vooral af van de vraag of je jouw eerste hypotheek afsluit of al een hypotheek hebt en gaat verhuizen.

Eerste hypotheek

Als je als starter op de woningmarkt je eerste hypotheek afsluit, moet je deze binnen 30 jaar volledig aflossen. De aflossing moet bovendien annuïtair zijn, dat wil zeggen dat je gedurende de looptijd stap voor stap de hypotheekschuld aflost. Alleen dan kom je in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
De annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek voldoen aan die regels.

Verhuizen

Heb je in het verleden een aflossingsvrije hypotheek, spaarhypotheek of beleggingshypotheek afgesloten en ga je verhuizen? Dan mag je dezelfde hypotheekvorm behouden, inclusief het recht op hypotheekrenteaftrek. Deze regel geldt alleen voor het oude leenbedrag. Als je een hogere hypotheek nodig heeft, moet je voor het meerdere een extra hypotheek afsluiten. Maar dat deel moet je gedurende de looptijd wel verplicht aflossen. Voor je nieuwe hypotheek geldt bovendien dat hooguit de helft aflossingsvrij mag zijn.

Annuïteitenhypotheek

Met een annuïteitenhypotheek los je in het begin van de looptijd weinig af en bestaat het grootste deel van de maandlasten uit rente. Omdat je de hypotheekrente mag aftrekken, profiteer je juist in het begin van een flink belastingvoordeel waardoor de netto maandlasten laag uitvallen.

Naarmate er meer afgelost is, daalt de hypotheekschuld en betaal je minder rente. Maar je gaat iedere maand wel meer aflossen. Jouw bruto maandlasten blijven daardoor gelijk. Omdat je minder rente betaalt, wordt echter jou belastingvoordeel wel kleiner. Dat betekent dat je netto maandlasten langzaam maar zeker stijgen.

Voordeel:

 • In het begin van de looptijd lage maandlasten.

Nadelen:

 • Hogere maandlasten aan het eind van de looptijd.
 • De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn hoger dan bij een lineaire hypotheek.

Lineaire hypotheek

Met de lineaire hypotheek los je iedere maand een vast bedrag af, het aflossingsdeel van de hypotheek blijft dus gedurende de hele looptijd steeds even hoog. Boven op de aflossing betaal je hypotheekrente over jou totale lening. Dat is in het begin een groot bedrag, want het hele leenbedrag staat dan nog uit. Jouw maandlasten zijn dus in het begin hoog. Omdat je de hypotheekrente mag aftrekken vallen de netto maandlasten wel lager uit.

Je lost iedere maand een vast bedrag af, waardoor jouw hypotheekschuld daalt en je steeds minder rente betaalt. Doordat het aflossingsdeel even groot blijft, maar het rentedeel kleiner wordt, gaan de totale maandlasten geleidelijk aan omlaag.

Voordelen:

 • Lagere maandlasten aan het eind van de looptijd.
 • De totale hypotheeklasten over de hele hypotheekperiode zijn lager dan bij een annuïteitenhypotheek.

Nadeel:

 • In het begin van de looptijd hoge maandlasten.

Aflossingsvrije hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek los je niets af, je betaalt alleen hypotheekrente. Dat leidt tot lage maandlasten, maar aan het eind van de looptijd of als je verhuist, is je schuld even groot als in het begin. Je moet jou hypotheek dan aflossen met jouw eigen geld, bijvoorbeeld met de opbrengst uit de verkoop van de woning.

Voordelen:

 • Lage maandlasten.
 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als uw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).

Nadeel:

 • De hypotheekschuld blijft even hoog.

Als je verhuist mag je de aflossingsvrije hypotheek meenemen, maar het aflossingsvrije deel mag dan voor de nieuwe hypotheek hooguit 50% zijn.

Deze hypotheekvorm is minder geschikt als je een eerste hypotheek afsluit. Je mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.

Spaarhypotheek

Met een spaarhypotheek lost je gedurende de looptijd niets af, je betaalt alleen rente. Daarnaast betaal je een maandelijkse premie waarmee je een kapitaal opbouwt om aan het eind van de looptijd jouw hypotheek in één keer mee af te lossen.

Andere kenmerken:

 • Als je jouw premie inlegt voor een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is de uitkering die je aan het eind van de looptijd ontvangt belastingvrij.
 • Een spaarhypotheek heeft altijd een overlijdensrisicoverzekering. Deze keert uit als je als verzekerde overlijdt.
 • De rente die je ontvangt over de spaarpremie is even hoog als jouw hypotheekrente.

Voordelen:

 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als je hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).
 • Je spaart belastingvrij.
 • Je weet zeker dat je de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
 • Jouw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Nadelen:

 • Je bent gebonden aan fiscale regels, waardoor je minder flexibel bent.
 • Deze hypotheekvorm is minder geschikt als je een eerste hypotheek afsluit. Je mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken.

Bankspaarhypotheek

Met een bankspaarhypotheek los je gedurende de looptijd niets af, je betaalt alleen rente. Daarnaast leg je maandelijks een bedrag in op een zogenaamde Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Zo bouw je een kapitaal op om aan het eind van de looptijd jouw hypotheek in één keer mee af te lossen.

Andere kenmerken:

 • Als je overlijdt wordt het saldo van jouw bankspaarrekening uitgekeerd aan jouw nabestaanden.
 • De rente die je ontvangt over de spaarinleg is even hoog als jouw hypotheekrente.
 • De uitkering die je aan het eind van de looptijd ontvangt, is belastingvrij.

Voordelen:

 • Maximaal profijt van hypotheekrenteaftrek (als jouw hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2013).
 • Je spaart belastingvrij.
 • Je weet zeker dat je de hypotheek aan het eind van de looptijd kunt aflossen.
 • Jouw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente.

Nadelen:

 • Je bent gebonden aan fiscale regels, waardoor je minder flexibel bent.
 • Deze hypotheekvorm is minder geschikt als je een eerste hypotheek afsluit. Je mag dan namelijk de hypotheekrente niet aftrekken..