Hypotheek maandlasten

Wat je in totaal aan hypotheeklasten kwijt bent, hangt af van wat je aan rente en aflossing (of spaarpremie) betaalt. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Jouw hypotheek is namelijk ook van invloed op jouw belastingen. Daardoor kunnen jouw vaste lasten dalen of stijgen. Waar moet je rekening mee houden?

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente die je betaalt mag je aftrekken van jouw belastbaar inkomen als je aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk verlaagd van 52 naar 38 procent. Dat gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. Sinds 1 januari 2017 is het maximale aftrektarief 50 procent. Per 1 januari 2018 is dat 49,5%.

Door de hypotheekrenteaftrek betaal je minder inkomstenbelasting: een voordeel dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Wat je aan rente en aflossing of spaarpremie betaalt, noemen we de bruto maandlasten. Trek je van dat bedrag jouw belastingvoordeel af, dan heb je de netto maandlasten. Hoe groot het belastingvoordeel precies is, rekenen we graag voor je uit.

Eigenwoningforfait

De Belastingdienst beschouwt jouw woning als een bron van inkomsten. Daarom moet je een bepaald bedrag bij jouw inkomen optellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Over dat bedrag betaal je belasting. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de waarde van jouw woning.

Gemeentelijke en waterschapsbelastingen

Jouw gemeente stelt ieder jaar opnieuw vast wat de WOZ-waarde van jouw woning is. Deze WOZ-waarde is de grondslag voor gemeentelijke belastingen als onroerendzaakbelasting, rioolrecht en reinigingsrecht. Naast deze lokale belastingen betaal je nog waterschapslasten. Ook die zijn gekoppeld aan de WOZ-waarde.