Starterslening

Hypotheken voor starters

De hypotheekregels zijn tegenwoordig veel strenger dan voorheen. Veel starters merken dat: ze niet veel kunnen lenen áls ze al in aanmerking komen voor een hypotheek. Toch zijn er ook nu nog steeds mogelijkheden om de financiering rond te krijgen.

Starterslening

Je wilt voor het eerst een huis kopen, maar de hypotheek waarvoor je in aanmerking komt bij de bank is onvoldoende. Dan kan je soms bij de gemeente of de provincie een extra lening krijgen boven op jouw hypotheek. Dit is de Starterslening.

Hoe werkt het?
Met ingang van 1 januari 2017 bestaat de Starterslening uit twee delen: de Starterslening en de Combinatielening. De Starterslening moet je vanaf het begin verplicht aflossen. Om aan die verplichting te kunnen voldoen, leen je iedere maand een bedrag met de Combinatielening. Maar over deze Combinatielening betaal je de eerste drie jaar geen rente en aflossing. Jouw maandlasten blijven in die periode dus laag. Na die eerste drie jaar ga je wel rente en aflossing over de Starterslening en de Combinatielening betalen.

Hoeveel kan je lenen?
De hoogte van de Starterslening hangt af van jouw inkomen en jouw eigen vermogen. Bovendien bepaalt jouw gemeente of provincie hoe hoog de maximale lening is en wat de maximale aankoopprijs van jouw woning mag zijn.

Voor wie?
Jouw gemeente of provincie bepaalt wie er voor de Starterslening in aanmerking komen. Zo kan de lening bestemd zijn voor een afgebakende doelgroep of een specifieke wijk of project. Je krijgt bovendien alleen een Starterlening als je kredietwaardig bent. De gemeente of provincie vraagt daarom naar jouw financiële gegevens.
Doet ook jouw gemeente mee aan de Starterslening?

Startershypotheek

Veel geldverstrekkers bieden speciale hypotheken aan voor starters. Zij kijken dan niet alleen naar jouw salaris en vermogen, maar ook naar jouw carrièreperspectief. De interne hypotheeknormen van de bank kunnen bij goede vooruitzichten wat soepeler gehanteerd worden. Wel moet de geldverstrekker voldoen aan de wettelijke regels.
Een startershypotheek kan ook gekoppeld worden aan een garantstelling van de ouders.

Garantstelling (groot-/schoon-)ouders

Ouders, schoonouders of grootouders kunnen garant staan voor jouw hypotheek. Zij worden dan mede hoofdelijk aansprakelijk, wat betekent dat de bank bij hen kan aankloppen als je niet voldoet aan jouw betalingsverplichtingen.
Een geldverstrekker gaat pas akkoord met de garantstelling als de financiële positie van degene die garant staat in orde is. Daarnaast wordt ook naar jouw toekomstperspectief gekeken, want uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf de hypotheeklasten kunt dragen zonder de garantstelling. Zodra dit het geval is, kan de garantstelling vervallen.

Belastingvrije schenking

Een schenking tot 100.000 euro is belastingvrij als aan twee voorwaarden wordt voldaan: het geld wordt in de eigen woning van de ontvanger gestoken en de ontvanger is tussen 18 en 40 jaar oud. Het zijn niet per se jouw ouders die de schenking kunnen doen: iedereen in Nederland mag in principe iemand tussen 18 en 40 jaar 100.000 euro belastingvrij schenken voor de financiering van de woning.
Jouw ouders hebben bovendien de mogelijkheid je ieder jaar een belastingvrij bedrag te schenken. Voor 2017 is dat €5.320,-. Daarmee kan je de hypotheeklasten (deels) betalen. Aan de jaarlijkse schenking zijn geen voorwaarden verbonden wat betreft leeftijd of bestedingsdoel.

Familiehypotheek

Je hoeft niet per se naar een bank voor jouw hypotheek, ook jouw ouders of andere familieleden mogen je een hypothecaire lening geven. Jouw woning is dan het onderpand van de lening. De zogenaamde familiehypotheek kan in plaats van of naast een reguliere hypotheek gesloten worden. De voorwaarden voor een familiehypotheek zijn:

  • De hypotheek moet geregistreerd worden bij de Belastingsdienst.
  • Je moet de lening in 30 jaar stap voor stap aflossen.
  • De rente moet marktconform zijn.

Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan kom je niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek.
Leg afspraken over het geleende bedrag, het rentepercentage, de rentevaste periode, de einddatum en hoe de rente en aflossing betaald wordt vast bij de notaris.

Dubbel profijt

De familiehypotheek biedt niet alleen jou voordeel, jouw ouders kunnen er ook beter van worden. Zij kunnen namelijk meer rente ontvangen over het uitgeleende bedrag dan wanneer dat geld op een spaarrekening staat. Deze rente-inkomsten zijn bovendien onbelast, terwijl je zelf wel de betaalde hypotheekrente kunt aftrekken.
Lenen en schenken kunnen ook gecombineerd worden. Je betaalt rente en aflossing en jouw ouders schenken je ieder jaar €5.320,-. Zo zijn de hypotheeklasten nog gemakkelijker te dragen.

Perspectiefverklaring uitzendkrachten

Ben je langer dan een jaar in dienst van een uitzendbureau? Bespreek dan met het bureau of je een perspectiefverklaring kunt krijgen. Daarin staat hoe jouw kansen op werk zijn in de huidige arbeidsmarkt. Een aantal geldverstrekkers zijn bereid uitzendkrachten met een perspectiefverklaring een hypotheek te verstrekken. Jouw uitzendbureau moet dan wel gecertificeerd zijn door de Stichting Perspectiefverklaring.