Autoverzekering

Als je met jouw auto in het verkeer bent, loop je verschillende risico’s. Je kunt bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden voor het veroorzaken van schade of letsel bij anderen. Maar jouw eigen auto kan ook beschadigd raken of gestolen worden.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een autoverzekering ben je verzekerd voor materiële schade en letselschade die je met jouw auto veroorzaakt en – afhankelijk van de gekozen verzekering – voor schade aan jouw eigen auto. Er zijn drie soorten autoverzekeringen:

WA-verzekering
Iedereen die een motorvoertuig heeft, is verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) af te sluiten. De verzekering vergoedt de schade die u met jouw motorvoertuig veroorzaakt bij anderen en waarvoor je aansprakelijk bent. Het kan dan om materiële schade gaan, maar ook om letselschade. Schade aan jouw eigen auto wordt met de WA-verzekering niet vergoed.

Beperkt cascoverzekering
Met een beperkt cascoverzekering is jouw auto verzekerd voor schade die ontstaat door diefstal, brand, storm, bliksem of hagel. Ook wanneer je een aanrijding heeft met een dier ben je verzekerd.

Volledig cascoverzekering (All Risk)
Een volledig cascoverzekering biedt dezelfde dekking als een beperkt cascoverzekering en heeft daarnaast ook vergoedingen voor schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken of door enig ander van buiten komend onheil. Ook schade die je zelf hebt veroorzaakt aan jouw motorvoertuig is gedekt.

Schade door onbekende dader

Als iemand door een aanrijding met een motorvoertuig bij jou schade veroorzaakt, worden de kosten vergoed omdat de bestuurder verplicht een WA-verzekering heeft. Maar wat als de dader doorrijdt, onverzekerd is of in een gestolen voertuig reed? Dan kun je een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer. Op de website schadezonderdader.nl kun jemet een simpele checklist nagaan of jouw schade voor vergoeding door het fonds in aanmerking komt. Bovendien kun je direct online een claim indienen.

Alleen verzekeren op vakantie

Ga je op vakantie met de auto en heb je alleen een WA-verzekering? Dan kun je een vakantiecascoverzekering sluiten. Je bent dan verzekerd tegen het risico van schade aan jouw auto tijdens jouw vakantie. Vraag ons naar de mogelijkheden.

De premie

De premie van de autoverzekering is onder meer afhankelijk van:

  • Kenmerken van het motorvoertuig, zoals gewicht, bouwjaar en cilinderinhoud.
  • De oorspronkelijke cataloguswaarde.
  • De regio waar je woont.
  • Het aantal kilometers dat je per jaar rijdt.
  • Of je de auto privé of zakelijk gebruikt.
  • Jouw leeftijd.
  • Hoeveel schadevrije jaren je hebt.

No-claimkorting

Als je één of meer jaren geen schade claimt, krijg je een no-claimkorting op de premie. Die kan oplopen tot maximaal tachtig procent. Claim je na verloop van tijd toch een schade? Dan vervalt (een deel van) de korting.

Sinds 1 januari 2016 worden de schadevrije jaren door alle autoverzekeraars op een gelijke manier berekend. Ook moeten ze tot 99 schadevrije jaren blijven tellen. Het staat daardoor altijd vast waar je staat op de bonus/malusladder en hoeveel treden je terugvalt bijschade. Maar elke verzekeraar hanteert wel zijne igen kortingstabel. De verzekeraars bepaalt zo zelf hoeveel no-claimkorting je krijgt per aantal schadevrije jaren hoe de korting op de premie uitvalt als je schade claimt.

Wil je schade claimen of overstappen naar een andere autoverzekeraar? Wij zoeken voor jou uit hoe dat uitpakt voor jouw premie.

Aanvullende verzekeringen

Naast de autoverzekering kun je zich extra verzekeren voor andere verkeersrisico’s:

Ongevallen inzittenden
Zorgt voor een eenmalige uitkering wanneer één van de inzittenden komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval. Voor de uitkering is de schuldvraag niet van belang.

Schade inzittenden
Stelt een inzittende (waaronder de bestuurder) schadeloos wanneer deze de materiële schade of letselschade oploopt bij een ongeval.

Rechtsbijstand
Voor juridische hulp bij conflicten omtrent jouw eigen auto.

Pechhulp
Als je pechhulp meeverzekert, kun je een beroep doen op de pechhulpdienst wanneer je panne hebt met jouw auto. Het mankement wordt dan direct ter plekke verholpen of je krijgt een vervangende auto. Pechhulp kun je zowel voor Nederland als voor het buitenland verzekeren.