Bromfietsverzekering

Een eigen bromfiets, scooter of motor betekent bewegingsvrijheid, maar je loopt met jouw voertuig ook verkeersrisico’s. Verzeker daarom jouw bromfiets of scooter met een bromfietsverzekering. De bromfietsverzekering dekt in ieder geval de schade die je met dit 'motorrijtuig' aan derden kunt toebrengen. Ook is het mogelijk om onder andere diefstal van de bromfiets en schade aan de bromfiets door een aanrijding (ook als je daaraan zelf schuldig bent) mee te verzekeren.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met een bromfiets-, scooter- of motorverzekering ben je verzekerd voor materiële schade en letselschade die je met jouw voertuig veroorzaakt en, afhankelijk van de gekozen verzekering, voor schade aan jouw eigen voertuig. Er zijn drie soorten verzekeringen:

WA-verzekering
Als je onbedoeld schade veroorzaakt met jouw bromfiets, scooter of motor ben je wettelijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen, zowel voor materiële schade als voor letselschade. Je bent daarom verplicht een WA-verzekering af te sluiten.
Het WA-risico is vaak niet gedekt als je met jouw bromfiets koeriersdiensten verricht. Dit geldt bijvoorbeeld voor pizzabezorgers. Gebruik jou eigen bromfiets dus niet voor jouw werk.

Cascoverzekeringen
Als je ook schade of diefstal van jouw voertuig vergoed wilt krijgen, kies dan naast de WA-verzekering ook voor een cascoverzekering. Er zijn twee soorten cascoverzekeringen:

Beperkt casco

  • Schade aan jouw motorrijtuig door een aanrijding, ook als je daar zelf schuldig aan bent.
  • Schade door diefstal. Let op! Het diefstalrisico van bromfietsen en scooters is hoog. Dit risico is daarom lastig te verzekeren. Er geldt vaak een hogere premie en een hoger eigen risico.

Volledige cascoverzekering

Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid van een volledige cascodekking ('allriskverzekering'). Binnen deze verzekering heb je dezelfde dekking als de beperkt cascoverzekering. Daarbovenop zijn de volgende zaken verzekerd: schade ontstaan door brand, ontploffing, storm, diefstal, joyriding, botsing met loslopende dieren, schade ten gevolge van een botsing, aanrijding, omslaan, te water of van de weg geraken, etc.

Accessoires

Je kunt ook accessoires meeverzekeren. Daarvoor betaal je wel extra premie. Accessoires dalen jaarlijks in waarde. Het is daarom verstandig om regelmatig na te gaan of dat deel van de verzekering nog wel lonend is.

Opgevoerde bromfiets of scooter

Als jouw bromfiets of scooter is opgevoerd en je doet mee aan het verkeer, ben je strafbaar. Bovendien wordt schade aan een opgevoerde bromfiets of scooter niet vergoed.

De premie

De premie van jouw bromfiets- of scooterverzekering bestaat uit een WA-gedeelte en een cascogedeelte. Deze worden apart berekend.

Voor het bepalen van de WA-premie is van belang:

  • Wel of geen versnellingen (met versnellingen is de WA-premie meestal hoger)
  • Leeftijd van de bestuurder

De cascopremie hangt af van:

  • Cataloguswaarde
  • Dekking
  • Leeftijd van de bestuurder (soms)