Kostbaarhedenverzekering

Voor speciale, kostbare spullen kent een inboedelverzekering vaak slechts een beperkte vergoeding bij schade of diefstal. Voor een hogere vergoeding kun je een kostbaarhedenverzekering afsluiten.

Waarvoor ben je verzekerd?

Met de kostbaarhedenverzekering krijg je een vergoeding als waardevolle voorwerpen of verzamelingen beschadigd, vermist of verloren raken of gestolen worden. Kostbaarheden zijn bijvoorbeeld:

 • Antiek en kunstvoorwerpen
 • Sieraden
 • Muziekinstrumenten
 • Foto- en filmapparatuur
 • Audio- en videoapparatuur
 • Postzegel-, munt- of andere verzamelingen

Een kostbaarhedenverzekering dekt schade bij vrijwel alle schadeoorzaken, waar die ook zijn ontstaan. Jouw kostbaarheden zijn dus ook buitenshuis verzekerd. Bepaalde schadeoorzaken zijn uitgesloten voor vergoeding:

 • Catastrofeachtige risico’s zoals overstroming en oorlog.
 • Schade door slijtage bij normaal gebruik.
 • Schade door gebreken in het voorwerp zelf. Jekunt dan vaak de producent aansprakelijk stellen.
 • Schade door ernstige schuld of onzorgvuldigheid van de verzekeringnemer, of die ontstaat als jezelf het voorwerp bewerkt, repareert of reinigt.

De verzekerde waarde

Je verzekert het voorwerp voor een bepaalde waarde die gebaseerd is op de aankoopprijs. Het is dus belangrijk aankoopbonnen te bewaren. Oudere voorwerpen moeten worden getaxeerd. Het taxatiebedrag wordt dan als verzekerd bedrag genomen. Bij schade wordt eerst gekeken of het voorwerp kan worden gerepareerd. De herstelkosten krijg je dan vergoed. Als het voorwerp niet kan worden gerepareerd, dan baseert de verzekeraar de uitkering op het getaxeerde bedrag, de dagwaarde of de nieuwwaarde.

Preventie

Verzekeraars stellen voor bepaalde spullen preventie-eisen, voordat je ze kunt verzekeren. Voor de schadeafwikkeling is het hoe dan ook goed foto’s te nemen en zaken vast te leggen over jouw kunst- en antiekvoorwerpen. Hoe je dat doet zie je hier.

De premie

De premie is een percentage van het verzekerd bedrag. Dit percentage is onder andere afhankelijk van:

 • De waarde van het voorwerp dat je verzekert.
 • Het dekkingsgebied (Nederland-, Europa- of werelddekking).
 • De beveiliging, bijvoorbeeld bij antiek en kunstvoorwerpen.