Rechtsbijstandverzekering

Gemiddeld krijgen Nederlanders eens in de 10 jaar te maken met een conflict waarbij juridische bijstand nodig is. Betaal je dat zelf? Een advocaat kost u €200,- tot €300,- per uur. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft daarom een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Waarvoor ben je verzekerd?

Als er een conflict ontstaat waar je met een goed gesprek niet uitkomt, kan een rechtszaak onvermijdelijk zijn. Met een rechtsbijstandverzekering kun je rekenen op juridisch advies en concrete juridische hulp.

Verschillende conflicten
Je kunt je verzekeren voor conflicten op verschillende terreinen en bepaalt zo zelf hoe zwaar jouw pakket wordt. Te verzekeren zijn:

 • Consumentenzaken
 • Arbeidsconflicten
 • Woonkwesties
 • Verkeer (ook voor fietsers en voetgangers)
 • Fiscaliteit
 • Sociale wetgeving
 • Vermogensbeheer
 • Mediation bij echtscheiding

Dekking

Je heeft recht op juridische hulp en juridisch advies. Daarnaast worden vergoed:

 • Deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants).
 • Gerechts- en griffiekosten.
 • Kostenveroordelingen van door een tegenpartij gemaakte kosten.

Niet gedekt zijn:

 • Rechtshulp bij echtscheiding (wel mediation).
 • Fiscale disputen.

Zelf jouw advocaat kiezen

Voor rechtshulp wordt je bijgestaan door de juristen van de verzekeraar, maar je mag er ook voor kiezen dat een externe advocaat jouw zaak gaat behandelen. Wel hebben verzekeraars een kostenmaximum voor externe advocaatkosten. Dat maximum kan zo laag zijn dat het de vraag is of je überhaupt nog een zaak kunt voeren. Je loopt bovendien het risico dat de procedure tussentijds gestaakt moet worden als de externe advocaatkosten niet langer vergoed worden. Je kunt daarom ook kiezen voor een hoger kostenmaximum, maar dan betaal je wel meer premie.

Op maat verzekerd

Wij bespreken met jou welke modules je in jouw verzekering opneemt en gaan na of je al een rechtsbijstanddekking heeft op andere polissen, zoals de autoverzekering of de reisverzekering.

Op tijd verzekeren

Sluit een rechtsbijstandverzekering tijdig af. Je krijgt namelijk geen juridische hulp van de verzekeraar als het conflict al in de lucht hangt en een rechtszaak min of meer te verwachten is.

Preventief advies

Wil je weten wat jouw kansen zijn in de rechtszaal? Je heeft recht op preventief juridisch advies. Ook kun je vaak telefonisch rechtshulp of -advies krijgen.

Geschillenregeling

Veel polissen bevatten een geschillenregeling Als jouw zaak niet in behandeling wordt genomen omdat hij kansloos zou zijn, kun je een onafhankelijk advocaat laten toetsen of deze beslissing van de rechtshulpverlener terecht is.

Gesubsidieerde rechtshulp

Op gesubsidieerde rechtshulp van de overheid kun je alleen rekenen als jouw inkomen laag is en als een gang naar de rechter een betere oplossing is dan bijvoorbeeld een geschillencommissie of mediation. Voor de griffiekosten draai je ook met gesubsidieerde rechtshulp zelf op en je betaalt een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van jouw inkomen en bedraagt tussen de €196,- en €823,-. Lees hier meer over gesubsidieerde rechtsbijstand.

De premie

De premie bedraagt een vast bedrag per jaar en is afhankelijk van de gewenste dekking en de vraag of je een hogere maximumvergoeding wilt voor een externe advocaat. In een gezin zijn alle gezinsleden meeverzekerd, vaak ook uitwonende studerende kinderen. De premie per jaar is meestal lager dan één uur advocaatkosten.