Woonlastenverzekering

Als je arbeidsongeschikt wordt of jouw baan verliest, dalen je inkomsten. Kun je dan wel in je eigen huis blijven wonen? Met een woonlastenverzekering heb je de zekerheid dat je jouw hypotheeklasten nog voor een bepaalde periode kunt betalen.

Waarvoor ben je verzekerd?

De woonlastenverzekering wordt meestal afgesloten voor het risico van inkomensachteruitgang door arbeidsongeschiktheid. Je bepaalt de dekking grotendeels zelf.

Waar moet je op letten?

  • Hoe hoog is de uitkering? Verzeker je de volledige hypotheeklasten of een deel?
  • Wat is de looptijd van de verzekering en de maximale duur van de uitkering? Het is raadzaam om de verzekering af te stemmen op de looptijd van jouw hypotheek.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium. Wanneer ben je in de ogen van de verzekeraar arbeidsongeschikt? Is het criterium ‘passende arbeid’, dan hoef je alleen werk te accepteren dat aansluit bij jouw opleiding en werkervaring. Bij ‘gangbare arbeid’ moet je ook ander werk accepteren.
  • Keert de verzekeraar het volledige verzekerde bedrag ook uit bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
  • Welke oorzaken van arbeidsongeschiktheid sluit de verzekering uit? Keert de verzekering ook uit als je door burn out, psychische problemen of een whiplash arbeidsongeschikt wordt?
  • Hoe lang is de wachttijd voordat de uitkeringen ingaan? Vaak is dat 2 jaar na het begin van de arbeidsongeschiktheid, maar je kunt soms ook kiezen voor 1 jaar.

Woonlastenverzekering voor werkloosheid

Je kunt ook een woonlastenverzekering afsluiten voor het geval je werkloos wordt. Of dit zinvol is, hangt helemaal af van jouw persoonlijke en jouw financiële situatie. Wij adviseren je graag.
Bij werkloosheid is de uitkeringsduur overigens wel beperkt en is de premie niet aftrekbaar.

De premie

De premie is afhankelijk van de gekozen dekking. Als de verzekering is bedoeld voor uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, is de premie aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat is niet het geval bij een verzekering die uitkeert bij werkloosheid.